1-minute-songs

Ik zie jou

Dit lied schreef ik tijdens een congres van een Werkgever Service Punt. Zij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk. Bijzonder werk... In elke groep van collega's waar ik even bij ging zitten kwam naar voren dat ze de waarde van ieders verhaal ruimte wilden geven. Niet wegpoetsen... inzetten! 
Dit collectieve gevoel stond aan de basis van dit lied.

 

 

 

 

Mooi leven

Tijdens een congres van een zorginstelling stond de driehoeksverhouding tussen cliënt, zorgverleners en verwanten centraal. Soms kun je elkaar in het hele zorgproces kwijtraken. Wat verbindt je dan? Eigenlijk wil iedereen hetzelfde. Deze inspiratie stond aan de basis van dit lied, wat ik ter plekke van het congres schreef.